Ing. Petr Malý

Komplexní řešení v podnikové ekologii

Podpora systémů řízení, BOZP, PO.

Zajišťujeme pro klienty ve všech oblastech podnikání komplexní nabídku služeb v oblasti ochrany životního prostředí /environmentálního managementu a podporu systémů řízení (ISO). Dále navazujeme a spolupracujeme s úzce navazujícími obory bezpečnosti práce, požární ochrany, energetiky. Při poskytování těchto služeb zúročujeme naše dlouholeté praktické zkušenosti a vzdělání v oboru včetně praxe ze státní správy (ČIŽP aj.).

Naší prioritou je udržení právního souladu klienta v oblasti ochrany životního prostředí a navazujících oborů.